Pirot – prva opština koja je uspešno odvojila 2,6 tona otpada za reciklažu u okviru projekta „Odvajamo“

13. Septembar 2022.

Avgust 2022

Pirot je ovog meseca zvanično sakupio 2,6 tona (2600kg) otpada iz domaćinstva za reciklažu u okviru projekta „Odvajamo“ koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, uz podršku Evropske unije i Ambasade Švedske i time postao prva od 17 opština obuhvaćenih projektom koja je sakupila otpad za separaciju i reciklažu.

Projekat odvajanja kućnog otpada „Odvajamo“ ima za cilj da u 17 opština Srbije uspostavi sistem za odvajanje otpada na mestu nastanka ulaganjem u opremu i u informisanje građana o prednostima odvajanja kućnog otpada, radi njegove kasnije uspešne reciklaže i smanjenja količina otpada koje završavaju na deponijama. Opštine koje su uključene u projekat su Sremska Mitrovica, Čačak, Pirot, Čajetina, Bajina Bašta, Dimitrovgrad, Bogatić, Babušnica, Ivanjica, Užice, Šabac, Kosjerić, Bela Palanka, Požega, Lučani, Šid i Pančevo. Za Pirot je obezbeđeno 10.715 plavih kanti za domaćinstva za odvajanje papira, plastike i metala, 228 žutih kontejnera za odvajanje stakla i plavih za papir, plastiku i metal, kao i 3 vozila za prikupljanje otpada koji će biti odvojen za mestu nastanka.

Kada je reč o zaštiti životne sredine i reciklaži u Srbiji, o situaciji je govorio Antoan Avinjon, programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena u Delegaciji Evropske unije u Srbiji. 

„Trenutno je u Srbiji stopa reciklaže otpada iz domaćinstva manja od 2%, dok je prosečna stopa reciklaže komunalnog otpada u Evropskoj uniji 48%. Politika EU o otpadu ima za cilj da doprinese kružnoj ekonomiji izvlačenjem visokokvalitetnih resursa iz otpada što je više moguće. Ovakve akcije su važne ne samo zbog čišćenja reka, nego i zbog podizanja svesti svih ljudi o tome gde završava otpad ako ga ne odlažemo pravilno.” -  kazao je Avinjon.


Vladan Vasić, gradonačelnik grada Pirota, osvrnuo se na stanje u Pirotu povom odvajanja reciklažnog otpada:
„Danas, 20 godina nakon puštanja u rad regionalne deponije, mi smo ostvarili našu viziju, izgradili smo halu i u njoj montirali opremu za sekundarnu selekciju otpada, a zahvaljujći sredstvima iz IPA fondova dobili smo kante i kontejnere za primarnu selekciju u domaćinstvima, kao i kamione za prikupljanje primarno separarisanog otpada. Ovih dana se intezivira podela kanti domaćinstvima, uskoro će biti postavljeni kontejneri u stambenim blokovima i otpočeće ovaj proces u punom obimu.“ – kazao je Vasić.

Projekat „Odvajamo“ pokazao dobru saradnju gradske oštine, nadležnih organa i stanovništva 

“Ono što nas raduje je da građani prihvataju nov način prikupljanja otpada i da su prva prikupljanja iz onih delova grada gde su kante već podeljenje pokazala da se svest građana polako, ali sigurno, menja. Za nas je vrlo važno što su prikupljene količine čistog materijala koji se vrlo jednostavno sekundarno separiše i dobijaju se kvalitetne sirovine za koje možemo dobiti dobru cenu na tržištu sekundarnih sirovina. Drago nam je što resorno ministarstvo i međunarodni donatori prepoznaju naše napore i što nas godinama prate i finansijski podržavaju. Sve ovo nas ohrabruje da ulažemo dodatne napore u unapređenje procesa upravljanja otpadom, otpočnemo proizvodnju “zelene energije” i damo dodatni doprinos u očuvanju životne sredine.” – rekao je Vasić.

Projekat odvajanja kućnog otpada „Odvajamo“odvija se u 17 opština u Srbiji koje će kroz ovaj projekat unaprediti svoj sistem upravljanja otpadom, a kroz investicije Evropske Unije, Ambasade Švedske i Ministarstva zaštite životne sredine obezbeđeno je 26 vozila za prikupljanje otpada, preko 90.000 kanti i kontejnera, kao i istraživanje javnog mnjenja i kampanja informisanja javnosti. Komunikacionu kampanju i tehničku podršku na Projektu odvajanja kućnog otpada sprovodi Pomilio Blum, u saradnji sa lokalnim parnterom New Moment New Ideas Company.