Sprovođenje

Pomilio Blumm

Pomilio Blumm sprovodi komunikacionu kampanju i pruža tehničku podršku na Projektu odvajanja kućnog otpada u 4 regiona, zajedno sa lokalnim partnerom New Moment.

Konsultanti