Kontakt

EU ZA ŽIVOTNU SREDINU- Promocija odvajanja otpada u 4 regiona

Hilandarska 14

11000 Beograd

Telefon:

E-mail: serbiaeu.environment@pomilio.eu

map